CHÀO MỪNG 131 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI

CHÀO MỪNG 131 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI

20 / 05 / 2021

 “Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Cứ mỗi độ tháng năm về, đồng bào trong và ngoài nước, bạn bè Quốc tế lại có dịp nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân  tộc, doanh nhân văn hóa thế giới với lòng biết ơn vô hạn.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng ý chí cao đẹp về khí chất cách mạng, tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước; đạo đức cần-kiệm-liêm-chính; tác phong khiêm tốn, giản dị.

Chào mừng 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!