KHÉP LẠI THÁNG 05 NAM VIỆT CORP CHÀO ĐÓN RẤT NHIỀU THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP

KHÉP LẠI THÁNG 05 NAM VIỆT CORP CHÀO ĐÓN RẤT NHIỀU THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP

04 / 06 / 2021

Nam Việt Corp là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và phát triển các giải pháp phần mềm, hệ thống quản lý nội dung số. Nhằm gia tăng những giá trị hữu ích và góp phần cho ngành Công nghệ thông tin có những bước phát triển mới, Nam Việt không ngừng hợp tác với các đối tác- khách hàng để triển khai các sản phẩm mới vượt trội đồng thời mở rộng quy mô nhân sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Hai mục tiêu song song đều được cán bộ nhân viên cùng với Ban lãnh đạo nỗ lực từng ngày. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, mở rộng mối quan hệ hợp tác thì mục tiêu mở rộng quy mô nhân sự, đào tạo đội ngũ nhân sự vững mạnh đang được trú trọng.

Tháng 05 đang bước vào giai đoạn gấp rút, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty tích cực làm việc và nỗ lực từng ngày với mong muốn nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới sớm hơn.

Trong tháng 05 cũng là tháng mà Nam Việt thu hút được đông đảo đội ngũ nhân sự gia nhập ở hầu hết các phòng/ban/trung tâm.

 

Tháng 04 với trọng tâm là sự mở rộng nhân sự và khai trương văn phòng mới dành cho Phòng Tổng đài & chăm sóc khách hàng thì tháng 05 là sự mở rộng đội ngũ nhân sự ở các phòng/ban/trung tâm khác.

Tháng 05 mở rộng nhân sự tại phòng Kế toán, phòng Phát triển dịch vụ & vận hành.

 

Đội ngũ nhân sự gia nhập Nam Việt được tuyển chọn kỹ lưỡng và có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu của công việc.

Nam Việt hi vọng rằng với những giá trị và sản phẩm mà Công ty đang định hình, các thành viên mới nhanh chóng hòa nhập, cùng Nam Việt viết tiếp những câu chuyện về văn hóa, câu chuyện kinh doanh ý nghĩa hơn.

Trong thời gian này, Nam Việt đang còn tuyển rất nhiều vị trí chuyên viên mảng công nghệ thông tin, mảng marketing và rất nhiều vị trí văn phòng hấp dẫn khác.

Ứng viên quan tâm vui lòng truy cập website hoặc gửi hồ sơ trực tiếp về mail: tuyendung@namviet-corp.vn